La Nauve

Langs de waterlijn - Van Noord naar Zuid.. en terug

Share

Een paar veel gestelde vragen.

Hoe krijgen jullie de auto aan boord?

Wij hebben aan boord een autokraan, daarmee hijsen we de auto van en aan boord. Als we geladen zijn staat de auto bij ons meestal op de luiken. Als we leeg door de kleine kanalen moeten hangt de auto in stevige banden tussen de den boven de ballast.

Wat is ballast?

Als we leeg zijn en we moeten naar een andere laadplaats zijn de bruggen vaak zo laag dat we er niet zomaar onderdoor kunnen. In het midden van het ruim (waar de lading zit als we geladen zijn) staat ongeveer in het midden een (water)schot. Door in het achterruim water te laten lopen zakt het achterschip waardoor we onder de bruggen door kunnen. Dat water in het ruim noemt men ballast. Het nadeel van ballast is dat het schip dieper ligt en je langzamer vooruit gaat, het voordeel is dat je in de winter warm en droog staat en in de zomer niet in de brandende zon. Voordat we een waterschot hadden moesten we "afbreken".

Wat is afbreken? Dat klinkt griezelig!

Als je geen ballast wilt zetten, of als je stuurhut nog te hoog is met ballast dan kan je de stuurhut weg halen. Veel spitsen hebben een klapbare stuurhut, alles wat te hoog is heeft scharnieren. Op die manier kan je het schip op de juiste hoogte krijgen voor de lage bruggen, in Frankrijk is dat vaak maar 3.45 meter! Dat noemen ze "afbreken" of ook wel klappen van de stuurhut.

Krijgen jullie de krant ook iedere dag?

Tegenwoordig kan dat via internet, maar de papieren krant komen ze niet brengen. Ook onze post brengen ze niet aan boord. De meeste schippers hebben een postadres of postbus. Eens in de zoveel tijd gaan ze naar dat adres en halen de post op. Het kan dus zomaar gebeuren dat je de Kerstkaarten pas half januari krijgt. Veel bedrijven sturen tegenwoordig de rekening ook via e-mail.

Varen jullie dag en nacht? En ook in het donker?

In het donker varen komt zeker in de winter vaak voor. In principe mogen wij, in verband met de vaartijdenwet, varen tussen 06:00 en 22:00 uur maar meestal liggen we al eerder stil. Ons idee is nog steeds dat we werken om te leven en niet leven om te werken. In het donker laden komt soms ook voor.

Wat is "vaartijdenwet"?

Er zijn in de binnenvaart regels over de tijd die je mag varen, dit is allemaal niet echt makkelijk uit te leggen maar hier volgt een sobere uitleg.

Een verplicht item aan boord is het vaartijdenboek, hier moet ingevuld worden wie wat en hoelang gedaan heeft. Welke tijden je mag varen is afhankelijk van de hoeveelheid bemanning en hun rang als bemanning. Om te mogen varen op een vrachtschip moet er minimaal één persoon met een vaarbewijs aan boord zijn. De verdere verplichte bemanning is afhankelijk van de afmetingen van het schip en de exploitatiewijze. Zo heb je dagvaart, semi-continue en continue.

Wil je continue varen zal er ook dubbele bemanning aan boord moeten zijn. Net als bij de vrachtwagens kan, doormiddel van een tachograaf, de vaartijd bijgehouden worden. Dit apparaat registreert de uren dat de motor draait en op die manier mag je dus ook bijvoorbeeld na 22:00 uur varen, zolang je de verplichte rusttijden aanhoud.

Gaan schipperskinderen niet naar school?

Schipperskinderen gaan net als alle andere kinderen naar school. Omdat het schip natuurlijk niet altijd op één vaste plaats is, gaan ze naar een internaat. Dat wil dus zeggen dat ze vanaf dat ze leerplichtig zijn, alleen in de weekeinden aan boord bij de ouders  zijn. Soms worden er andere regelingen getroffen, ze wonen bijvoorbeeld tijdens de schooldagen bij familie. Voor jonge kinderen en hun ouders is vooral de eerste tijd in de schoolgaande periode erg vervelend, iedere ouder heeft zijn kind liever gewoon "thuis" en de kinderen missen hun ouders. Gelukkig is er tegenwoordig telefoon en internet.